Uurloon zelfstandigen & minimum freelancer berekenen

Zelfstandigen – zeker freelancers – vragen zich af hoeveel hun nettoloon zal bedragen. Vergeleken met werknemers, moet men bij de zelfstandige bruto & netto op een andere manier berekenen. Bruto bedragen vormen bij de zelfstandige trouwens altijd de basis voor de berekening van het loon.

Hoeveel ga ik verdienen?

Wie wil weten hoe het zit met zijn of haar financiƫn en een punthoofd krijgt van berekeningsmethodes, kan deze taxtool gebruiken.

Freelance Vlaanderen berekent hier het minimum uurloon voor freelancers en zelfstandigen.

Het gaat om het bedrag dat men minstens per uur moet aanrekenen om niet onder het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen – GMMI – te belanden. Dat is de absolute ondergrens voor het minimumloon van werknemers in BelgiĆ«.

Waarom zou dat voor een zelfstandige of voor freelancers anders zijn?

De berekening heeft alleen betrekking op het loon. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele beroepskosten. Wel met de door de zelfstandige freelancer te betalen sociale bijdragen.

Wanneer u kosten maakt in het kader van uw werk, moet u die doorrekenen aan uw klant of opdrachtgever en wanneer dat niet kan, uw uurloon ermee verhogen.

Hoeveel bedraagt het minimum uurloon?

GMMI op 01.06.2016 bedraagt 1 560 euro

Overeenstemmend minimum uurloon voor zelfstandigen bedraagt 12,72 EUR *

* bij de totstandkoming wordt rekening gehouden met het verschil in sociale bijdragen tussen werknemers

Gelukkig gaat het om een minderheid die hiermee rekening moet houden > zie tarieven freelancers