Wat met mijn boekhouding als zelfstandige?

Zelfstandigen – ongeacht de activiteit die ze uitoefenen – moeten op een of andere wijze een boekhouding voeren. Dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige in bijberoep starten.

De manier waarop men ze voert, verschilt naargelang de aard en de omvang van de onderneming.

Zelf doen of laten doen?

Dat is in eerste instantie de vraag.

Het antwoord hierop is afhankelijk van de aard en de omvang van uw zaak.

Zo volstaat een vereenvoudigde boekhouding voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap met een omzet tot 500 000 EUR.

Daarboven – en voor alle andere vennootschapsvormen – is dubbel boekhouden verplicht.

Boekhouding eenmanszaak

U komt er dus goed vanaf qua boekhouding eenmanszaak. Boekhouding zelf doen of laten doen, is in dat geval een evenwichtige vraag.

Als u niet btw-plichtig bent, is het antwoord helemaal voor de hand liggend. Wie alleen een belastingaangifte moet indienen – en dus geen btw-aangiften dient op te maken – kan als eenmanszaak zeker zelf een vorm van boekhouden opzetten.

De keuze om als eenmanszaak zelf boekingen te verrichten, hangt in feite af van de tijd en de kennis waarover u beschikt en het gebruik van een (online) boekhoudprogramma.

Excel boekhouden

U kunt ook kiezen voor Excel boekhouden.

Dat is gratis – als u over dat programma op uw computer beschikt.

Excel kent wel een paar beperkingen en mogelijke nadelen.

  • Zo moet u voldoende vertrouwd zijn met het programma
  • Is boekhouden met Excel vaak omslachtig en tijdrovend
  • Hebt u een back-up nodig bij diefstal, crash of virussen

Online boekhouden

Online boekhouden kent deze nadelen niet en u kunt van om het even waar en op gelijk welke computer, veilig aan uw boekingen.

Formules zitten in de software verwerkt en worden automatisch toegepast en bijgewerkt (u bent dus steeds up-to-date).

De handelingen die u dient uit te voeren, zijn beperkt waardoor u tijd bespaart.

En aangezien dagelijks een back-up wordt gemaakt, raakt u nooit gegevens kwijt.

Naast het gemak biedt online boekhouden nog een belangrijk voordeel. U hoeft van het programma niets te kennen. Alles wijst zich vanzelf uit en mocht u toch komen vast te zitten, dan kunt u rekenen op telefonische support of hulp via e-mail.

Laat u bijstaan!

Boekhouding eenmanszaak zelf doen of laten doen? U bent alleszins vrij om te kiezen.

Er is geen verplichting om een beroep te doen op een boekhouder of accountant.

Hoewel u zich op bepaalde momenten best wel laat bijstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als u moet kiezen tussen een eenmanszaak of vennootschap, bij belangrijke investeringen, het voeren van een volledige boekhouding of bij het opmaken of invullen van fiscale aangiften.

In die gevallen doet u best beroep op een professional zoals zoals deze boekhouders & accountants.