Zelfstandige professionals worden gedirigeerd

De Nederlandse regering heeft een belangrijke ingreep aangekondigd. Er komt een minimumtarief voor zelfstandige professionals – en er komt meer duidelijkheid over schijnzelfstandigheid.

Hoe zit dat in België?

België kent geen minima – of maxima – voor zelfstandigen. Het Nederlandse voorstel om opdrachtgevers te verbieden om zelfstandige professionals in te huren voor minder dan 18 euro per uur is opmerkelijk. Zeker voor een land als Nederland dat bekend staat om zijn flexibele arbeidsmarkt.

Er zijn meerdere landen waar wordt nagedacht over een vergelijkbaar minimumtarief en Nederland neemt daarin nu het voortouw. Dat is ook de Belgische pers niet ontgaan en die spreekt (onterecht) van een minimum tarief voor freelancers.

Zelfstandige professionals

In België mag een zelfstandige professional dan wel een freelancer zijn en met name een kenniswerker – iemand met ervaring voornamelijk in een hoger segment zoals management en consulting – in Nederland is dat niet het geval. Als men het bij de Noorderburen heeft over zelfstandige professionals, dan bedoelt men daarmee ZZP’ers – Zelfstandigen Zonder Personeel.

Een statuut dat wij niet kennen en dat ze in Nederland smalend Zelfstandigen Zonder Pensioen noemen. Precies omwille van het feit dat er binnen de ZZP-groep zelfstandigen zitten die tegen een laag uurloon prestaties moeten verrichten.

In België vallen die mensen niet onder wat wij freelancers noemen. Het gaat bij ons gewoon om zelfstandige (ondernemers) die bijvoorbeeld werken in de horeca, transport, schoonmaak, bouw, beveiliging … niet toevallig sectoren die kampen met schijnzelfstandigheid.

Minimum tarief

Freelance Vlaanderen is zich bewust van het feit dat een groep zelfstandigen aan een laag uurtje-factuurtje-tarief moet werken. De voorgestelde ondergrens van 18 euro is zelfs nog aan de lage kant om ervoor te zorgen dat deze zelfstandigen de nodige voorzieningen kunnen treffen om niet te eindigen met een pensioen onder de armoedegrens.

Hoedanook is het goed dat de Nederlandse regering met haar voornemen de discussie aanzwengelt over minimumtarieven voor zelfstandige (professionals – ondernemers).

In deze context berekenden wij het absolute minimum tarief zelfstandigen omdat er zelfs “freelancers” zijn die onder deze armoedegrens moeten presteren en dat is ronduit onaanvaardbaar.