Waar ligt de freelancer wakker van?

Volgens cijfers van UNIZO zouden naar schatting 139 000 freelancers actief zijn in Vlaanderen. Dat is een toename met meer dan 5% ten overstaan van vorig jaar en opvallend … die stijgende tendens is al jaren waarneembaar.

60 procent van freelancers geeft aan genoeg te verdienen om ermee rond te komen. Bij 1/3 zou het maar net voldoende zijn en iets meer dan 10% zegt niet te kunnen rondkomen met zijn of haar verdiensten uit freelance arbeid. Inkomen is dus niet datgene waar de doorsnee freelancer van wakker ligt. Hoewel volgens Trends financiële stress vaak de bovenhand haalt.

Waar freelancers en bij uitbreiding alle zelfstandigen mee bezig zijn, is innovatie en dan met name het vinden van nieuwe producten (45%) en het sociaal statuut van zelfstandigen (41%).

Wat in dat laatste geval speelt, is de inkomensonzekerheid bij mislukking, ziekte of het onvoorzien terugvallen van omzet. Dan is er geen vangnet en – wat dan speelt ten overstaan van mogelijk andere zelfstandigen – is dat de activiteiten en daarmee alle inkomsten, gewoon stilvallen.

Verder blijkt uit het onderzoek van de ondernemersorganisatie dat de financiële lasten die de overheid oplegt, zwaar doorwegen en dat administratieve vereenvoudiging nodig is om het freelance ondernemersklimaat te bevorderen.Wat betreft belastingen, is het verschil met andere zelfstandigen natuurlijk groot bij freelancers d.w.z. als we kijken naar de verhouding omzet, beroepskosten en belastbare winst.

Doordat het aandeel beroepskosten doorgaans lager ligt, stijgt het percentage belastbare winst in vergelijking met de omzet van andere zelfstandigen. Dat de onkosten nu eenmaal lager liggen, hoeft niet te verwonderen. De investeringen en het benodigd materiaal – en daarmee het totaal van de beroepskosten – liggen lager dan bij iemand die bijvoorbeeld een eigen zaak heeft.

Daardoor stijgt de belastbare winst en de te betalen belastingen. Het mag dan ook niet verwonderd heten dat van alle freelancers, meer dan de helft kiest voor een vennootschap. Dit hoofdzakelijk in het kader van fiscale optimalisatie.

Niet zeker of het freelance bestaan geschikt is voor jou? Op techjobs.be lees je de duidelijke verschillen tussen een vast contract of werken als freelancer.