Wat betekent het zomerakkoord voor freelancers?

Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad maar er is een zomerakkoord. De belangrijkste beslissing die de regering genomen heeft, is de langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting.

De eerste reacties zijn positief en roepen hier en daar ook vragen op.

Wat betekent de hervorming van de vennootschapsbelastingen voor freelancers met bijvoorbeeld een bvba?

Het tarief van de belastingen daalt … vanaf inkomstenjaar 2018. Daar was het in de eerste plaats om te doen.

Kleine ondernemingen – en dus ook freelancers met een vennootschap – zien de eerste 100 000 euro winst belast aan 20% – momenteel 33%. Waarbij volgende opmerking gemaakt moet worden. Wie momenteel geniet van het verlaagd tarief, geniet een besparing op de eerste 25 000 euro winst van 5% en 11% op de gerealiseerde winsten tussen de 25 000 en 90 000 euro.

Grote ondernemingen en winsten van meer dan 100 000 euro zullen worden belast tegen 29% in 2018 en 25% in 2020.

De investeringsreserve valt weg hoewel die in de praktijk nog maar weinig werd toegepast. Daar tegenover staat dat de investeringsaftrek opgetrokken wordt van 8 naar 20% en dat is ook een opsteker voor freelancers met een eenmanszaak.

De verhoogde investeringsaftrek geldt immers niet alleen voor vennootschappen, ook voor eenmanszaken.

Nadelen

De hervorming van de vennootschapsbelasting roept een aantal vragen op want hier en daar blijft het akkoord erg vaag. Dat is het geval voor de gebruikelijke loonregeling en vooral voor vennootschappen die geen loon uitkeren. Denken we aan gepensioneerde freelancers of zij die als bijberoeper met een vennootschap werken.

Startende freelancers zijn dan weer vrijgesteld om hen toe te laten de gerealiseerde winst in de onderneming te houden.

De manier waarop dit alles moet gebeuren, dient nog verduidelijkt te worden.

Conclusie

Voor een aantal freelancers kan het raadzaam zijn om hun eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap. Loop daarvoor nog niet meteen naar een boekhouder of accountant. Geef hen tijd want het wordt duidelijk een druk najaar om alle informatie met betrekking tot het zomerakkoord te verwerken.