Tarieven freelancers – hoeveel bedraagt uw freelance uurtarief?

Laat ons vooreerst duidelijk zijn. Niet iedere freelancer werkt met een uurtarief.

We kunnen freelancers onderverdelen in 4 categorieën.

DE DOENERS

Dit zijn zelfstandigen die louter uitvoerend werk verrichten. Gaande van administratieve ondersteuning tot het vertalen van zaken of het rondrijden met mensen en dingen.

Hun tarief is voornamelijk een tarief per uur en de prijs ligt tussen de 20 en 35 euro per uur.

Toegegeven, soms ligt het uurloon lager. In de horeca, bij thuiswerk of bij mensen die bijvoorbeeld enquêtes afnemen. Dit heeft weinig met freelancen te maken, veeleer met bijverdienen. De verdiensten liggen immers in de buurt of soms zelfs onder de drempel van het minimum uurloon freelancers.

DE SCHEPPERS

Hierbij gaat het om creatievelingen en mensen uit de artistieke sector. Denk aan acteurs en auteurs maar ook aan (web)designers, sales en sommige technische profielen.

Hun prijs komt op verschillende manieren tot stand. Sommigen hanteren uurtarieven, anderen werken op projectbasis, weer anderen worden per woord betaald en nog anderen genieten een commissie of resultaat gebonden vergoeding. Hun prijs ligt tussen de 35 en 50 euro per uur.

DE OPLOSSERS

In dit geval gaat het om freelancers die meer dan uitvoerend werk verrichten. Van hen wordt verwacht dat ze in staat zijn om een project op te volgen of om oplossingen te zoeken (en te vinden). Denken we aan de veiligheidscoördinator, de preventieadviseur, IT’ers op zelfstandige basis, trainers, marketeers en financiële of juridische profielen.

De freelance tarieven binnen deze groep gelden op dag- of op uurbasis. Omgerekend gaat het om een bedrag tussen 50 en 75 euro.

DE KENNISWERKERS

Consultants, (interim)managers, experten, adviseurs en andere soorten freelancers, treft men aan in deze groep. Vaak mensen die niet als freelancer begonnen maar hun carrière wel zo eindigen. Men vindt ze vooral terug in het bedrijfsleven en ze zijn gegeerd omwille van hun kennis.

Zij ontvangen hoogst uitzonderlijk een uurtarief als freelancer. Wel een dagvergoeding die verschilt naargelang men als junior dan wel als senior kan factureren. De dagvergoeding (fee) die zij genieten kan behoorlijk oplopen en bedraagt gemiddeld 750 euro per dag.

Voor de opdrachtgever ligt dit bedrag meestal een stuk hoger. Omdat deze zelfstandige professionals vaak met een intermediair werken. Dat is een persoon of organisatie die over opdrachten beschikt en in functie daarvan op zoek gaat naar geschikte profielen. Zij verzorgen de match tussen opdrachtgever en zelfstandige professional – vergelijkbaar met een interimkantoor – en rekenen ter compensatie de opdrachtgever een hogere dagvergoeding aan. Wie de job uitvoert, factureert aan de intermediair.

Ook deze groep freelancers gaat steeds vaker online op zoek naar een freelance job.

Uurtarief freelancer berekenen

Bij het bepalen van uw persoonlijk tarief, kunt u zich baseren op bovenstaande freelance tarieven.

Wanneer u zich echter uitsluitend laat leiden door de uurtarieven van anderen, bedriegt u uw eigen portemonnee. Het freelance tarief dat u hanteert, moet u steeds berekenen of (laten) narekenen in functie van uw persoonlijke situatie. Uw eigen tarief zou nooit onder deze prijs mogen liggen.

Uw kosten zijn immers niet noodzakelijk gelijk aan de kosten van andere freelancers. Dat kan van uw inkomensverwachting al helemaal niet gezegd worden. Bereken daarom uw persoonlijk minimum uurloon aan de hand van deze tool.

Freelance tarieven

De uurtarieven zoals eerder aangegeven, zijn steeds exclusief btw. Het verschil tussen het minimumtarief en het maximumtarief, heeft niet alleen te maken met de soort opdracht. Volgende elementen spelen een rol bij het tot stand komen van de prijs tussen u en een opdrachtgever.

Startende freelancer

Uw prijs kan bescheiden zijn omdat u nieuw bent in het vak. Het mag echter geen excuus zijn om onder de prijs te werken. Daarmee verstoort (verziekt) u de markt. Dat geldt in het bijzonder voor gepensioneerden, studenten of een zelfstandige in bijberoep.

Ervaring

In tegenstelling tot een nieuw iemand die projecten of opdrachten uitvoert, kunt u over (veel) ervaring beschikken. Die mag u verzilveren bij het opmaken van uw tarief. Zeker wanneer u ze kunt staven aan de hand van referenties.

Opdrachtgever

Weet dat de prijssetting kan verschillen naargelang de aard van de opdrachtgever. Zo zal een grote onderneming er ruimere tarieven op na houden dan een lokaal bedrijf of de kmo in uw buurt.

Meerwaarde

De beste manier om uw prijs te maximaliseren, is door meerwaarde te creëren. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door expertise aan te kweken, door inzichten te verwerven, door zich flexibel op te stellen of door samen te werken in co-woking-spaces.