Zelfstandige worden of starten als zelfstandige?

Het maakt niet uit waarmee u wilt starten. Zelfstandig worden, verloopt voor iedereen op dezelfde manier in Vlaanderen.

Dat wil zeggen dat de startersformaliteiten voor alle zelfstandigen gelijk zijn. Freelancer, handelaar, horecabaas of zelfstandige ondernemer. Voor iedereen gelden dezelfde startersvoorwaarden – sommige vergunningen niet te na gesproken.

Hoe zelfstandige worden?

Alle wegen om te starten als zelfstandige lopen via een ondernemersloket.

1. Controleer de lijst gereglementeerde beroepen

Om een aantal beroepen te mogen uitoefenen, hebt u een attest beroepskennis nodig.

Voorheen ook bedrijfsbeheer maar die verplichting kwam in Vlaanderen te vervallen in 2018.

2. Open een zichtrekening bij een Belgische bank

Het moet gaan om een zichtrekening bij een in BelgiĆ« gevestigde bank – of bpost – en de rekening moet op naam staan van degene die gaat ondernemen. Weet ook dat het altijd om een fysieke persoon gaat bij een eenmanszaak.

De titularis van de rekening bent u als persoon. U kunt niet de rekening op naam van uw zaak zetten als deze geen rechtspersoonlijkheid heeft. Zoals een vennootschap bijvoorbeeld.

3. Activeer uw btw-nummer

Wanneer u zich inschrijft of aanmeldt bij een loket naar keuze, ontvangt u een ondernemingsnummer.

Dat is het nummer waaronder u bent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het is dit nummer dat u aan iedereen moet doorgeven en dat u moet vermelden op uw factuur en andere handelsdocumenten.

Bij de inschrijving als zelfstandige, vraagt men u welk btw-stelsel van toepassing zal zijn. Als u kiest voor de gewone regeling zal uw ondernemingsnummer geactiveerd worden als btw-nummer. U beschikt m.a.w. altijd maar over een en hetzelfde nummer.

Als u kiest voor btw-vrijstelling, wordt uw ondernemersnummer niet geactiveerd als btw-nummer maar blijft het wel actief voor de identificatie van uw zaak.

4. Sluit aan bij een sociale kas

Een sociale kas – officiĆ«le benaming sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen – bepaalt en int de verplichte sociale bijdragen.

Elk sociaal verzekeringsfonds is verbonden aan een ondernemingsloket. Het is dus mogelijk om het sociaal statuut van wie zelfstandige worden wil, te regelen bij een ondernemingsloket.

Hetzij ter plaatse – bij een kantoor in uw buurt – of bij het inschrijven als zelfstandige via internet.

Opmerking

Bij de inschrijving en de aanvraag van een ondernemingsnummer, maakte het niet uit of u zelfstandig in bijberoep start dan wel als zelfstandige in hoofdberoep. Voor uw sociaal statuut maakt het wel uit.

U moet dan ook melden wanneer u over een ander sociaal statuut beschikt en de nodige attesten meenemen die kunnen aantonen dat u als bijberoeper aan de slag gaat. Dat is het geval wanneer u minstens halftijds bent ingeschreven als werknemer.

Alvorens zelfstandig starten

Het kan nodig zijn om voor de start als zelfstandige, na te denken over een aantal zaken of ze te bespreken met uw omgeving of een professional.

Denk aan uw handelsnaam, de geschikte ondernemingsvorm of het zoeken naar kapitaal.

Freelancers en mensen in bijberoep zullen hier minder aandacht aan besteden. Toch kan het ook voor hen geen kwaad om eerst een starterstest of deze ondernemerstest te gebruiken. Kwestie van uw EI of entrepreneurial index te kennen voor een duurzame zelftewerkstelling.

Zelfstandig worden kan ook betekenen dat u best een opleiding gaat volgen, beurzen bezoekt, overleg pleegt met leveranciers en tal van andere zaken.

Afhankelijk van de aard en de omvang van uw onderneming, kan het verder aangewezen zijn om een ondernemingsplan op te (laten) stellen. Wie zelfstandige worden wil, moet immers goed voorbereid aan de start komen en weten wat hem of haar staat te wachten.

Op zoek naar bijkomende startersinformatie?

Gaande van het starten met een eenmanszaak of vennootschap … het maken van facturen en het voeren van uw boekhouding … over btw en belastingen voor zelfstandigen … over zelfstandig ondernemen in het algemeen en freelance werken in het bijzonder?