Werkloosheid & zelfstandige – in bijberoep – worden?

Kunnen werklozen zelfstandige – in bijberoep – worden?

Zelfstandigen & werkloosheid is een aparte en moeilijke reglementering. U verliest meteen uw uitkering van zodra u als zelfstandige start.

Wie werkloos is en een eigen zaak wil opstarten, kan wel een tijdlang gebruik maken van een overbruggingsperiode in een starterslabo.

Tenminste als u voltijds zelfstandige wil worden en geen werkloze met een zelfstandig bijberoep.

Zij kunnen op geen ondersteuning rekenen en toch bestaat het … een werkloze die een zelfstandig bijberoep uitoefent.
Wie mag als werkzoekende een zelfstandig bijberoep uitoefenen?
Een zelfstandig bijberoep starten vanuit de werkloosheid, is niet mogelijk. Alleen wie officieel zelfstandige in bijberoep was – voor hij of zij werkloos werd – mag dit verder uitoefenen onder de volgende voorwaarden.

  • U oefende uw bijberoep uit, ten minste 3 maanden voor u werkloos werd
  • U dient een aanvraag in voor goedkeuring bij de RVA (via uw syndicaat)
  • U bent niet actief in de horeca, leurhandel, verzekeringen of in de bouw
  • U oefent uw nevenactiviteit uit op werkdagen na 18.00 en voor 07.00 u.
  • Op zaterdag en zondag mag u de nevenactiviteit niet uitoefenen
  • Tenzij u voor deze dagen afziet van uw werkloosheidsuitkering

U mag probleemloos tot 4 274 euro bijverdienen. Daarna zal uw uitkering verminderen volgens deze berekening: deel het totaal van uw jaarlijkse netto-inkomsten door 312. Overschrijdt u daarmee het dagbedrag van 13,70 euro, dan wordt uw uitkering verminderd met het bedrag van uw zelfstandige activiteit dat het bedrag van 13,70 euro te boven gaat.

Opmerking

De RVA houdt niet alleen rekening met de winst die u maakt. De hoogte van uw omzet speelt ook een rol. Wanneer die erg hoog uitvalt, zal de rijksdienst overgaan tot het schrappen van de toelating voor uw nevenactiviteit en de betaalde werkloosheidsuitkeringen terugvorderen voor de periode waarin een (te) hoge omzet werd gerealiseerd.

Bovenstaande regeling is van toepassing op werkzoekenden met een eenmanszaak. In principe kan niemand u juridisch verhinderen om een rechtspersoon – zoals een vennootschap – op te richten. De RVA zal zich wel verzetten tegen het uitvoeren van elke activiteit door een werkzoekende binnen zulke juridische entiteit.

Zij kan dit gemakkelijk controleren aan de hand van de statuten van de rechtspersoon en de daaraan verbonden inschrijving bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). U kunt de beslissing van de RVA te allen tijde aanvechten maar doorgaans met weinig kans op succes.