Freelance werken en freelance werk vinden?

Om freelance vacatures te kunnen invullen, moet u – in principe – zelfstandige worden.

Zowel freelance werken als zelfstandige worden, gaan relatief gemakkelijk in België.

Lees hier hoe u freelancer kunt worden en freelance opdrachten uitvoeren.

U kunt ook werken zonder het statuut van zelfstandige aan te nemen.

Freelance werken … zonder zelfstandigenstatuut?

Freelance werken kan ook zonder het statuut van zelfstandige aan te nemen of zelfstandige in bijberoep worden.

Dat is vooral in aanvangsfase interessant of voor mensen die over een vervangingsinkomen beschikken. Stel dat u wilt werken als freelancer maar niet kunt of wilt zelfstandig worden.

In dat geval kunt u freelance werken via payrolling.

Hierbij treedt u tijdelijk in dienst van een erkende tussenpersoon – een vzw of interimkantoor – voor de duur van het werk. De tussenpersoon verloont u als werknemer voor uw werk als freelancer.

In de praktijk gaat dat als volgt.

Via freelance sites – zoals dit portaal – zoekt u naar opdrachten. Wij verwijzen immers door naar freelance websites die jobs en vacatures aanbieden.

Als u via het web freelance werk vindt, contacteert u de tussenpersoon. Die schrijft u in en regelt voor u alle wettelijke verplichtingen op sociaal en fiscaal vlak. Hij stuurt in uw plaats een factuur naar uw opdrachtgever (u hebt immers zelf geen ondernemingsnummer).

De tussenpersoon zet uw verdiensten om in loon en betaalt dat correct uit – ongeacht of de opdrachtgever al dan niet de factuur reeds voldeed. Ook dit kan een reden zijn om te kiezen voor deze manier van freelance werken.

Waar u financieel rekening mee moet houden, is dat de tussenpersoon een fee (commissie) aanrekent op de door u gerealiseerde omzet én dat hij werkgeversbijdragen verschuldigd is op uw loon (deze patronale lasten worden eveneens in mindering gebracht van uw omzet). Tenslotte is de sociale zekerheid het belangrijkste verschil tussen het statuut van een zelfstandige en dat van een werknemer. Precies omwille van de werkgeversbijdragen en die betaalt uzelf.

Alle verrichtingen kunnen vanop afstand geregeld worden via een degelijke freelance web interface.