Vereenvoudigde boekhouding

Een vereenvoudigde of ook wel enkelvoudige boekhouding genoemd, is de meest eenvoudige boekhouding die bestaat. Bestemd voor alle natuurlijke personen – zelfstandigen en freelancers zowel in hoofd- als in bijberoep – en vennootschappen onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap met een jaaromzet van minder dan 500 000 euro.

Een vereenvoudigde boekhouding is een geschenk van de wetgever ten overstaan van de grote groep eenmanszaken. Soms kan het ook een vergiftigd geschenk zijn.

Waar het in de eerste plaats om draait, is het bijhouden van een aantal verplichte boeken. Sinds de intrede van de computer is dat relatief geworden. Omdat de boekingen tegenwoordig gebeuren aan de hand van een al dan niet gratis boekhoudprogramma.

Aankoopdagboek

Alle facturen, rekeningen of nota’s worden doorlopend genummerd en chronologisch in het dagboek geschreven. Het gaat dus om het boeken van alle inkomende stukken.

Sommige kosten moeten worden gesplitst in een privé- en beroepsgedeelte. De rekening van de telefoon bijvoorbeeld als u die zowel privé als beroepshalve gebruikt.

Verkoopdagboek

De tegenhanger van het aankoopboek is het verkoopboek. Bestemd voor alle uitgaande stukken. In de praktijk gaat het om de facturen die u maakt voor geleverde producten of diensten al dan niet zelf gemaakt of met een factuurprogramma.

Het zou kunnen dat u helemaal geen facturen uitschrijft. Omdat u contant geld ontvangt voor de verkoop aan klanten (kleinhandelaars bijvoorbeeld). In dat geval houdt u een dagontvangstenboek bij. Onthoud de naam zodat u de winkelverkoper hierop kunt wijzen wanneer hij u een kasboek in handen duwt want een dagontvangstenboek is duidelijk iets anders dan een kasboek.

Financieel dagboek

Hierin noteert u alle betalingen en ontvangsten. Geldopnames voor privédoeleinden worden apart genoteerd. Nogmaals, het gaat hier om een theoretisch kader. In de praktijk zult u de boekingen automatiseren (tenzij u nog met pen en papier wil werken).

Soms komt u nog het begrip “postverrichting” of de rubriek “post” tegen wanneer het om financiële verrichtingen gaat. Het is ondertussen bank van de post geworden en als u daarmee werkt, gebruikt u de rubriek bankverrichtingen – net zoals voor iedere andere bank.

Inventarisboek

Jaarlijks moet u een inventaris opmaken van uw schulden en bezittingen en deze in een speciaal register inschrijven. Voor wat het waard is. Dit is een verplichting die voortkomt uit de boekhoudwet. Wie een administratie bijhoudt alleen voor de fiscus, hoeft hiervan niet wakker te liggen.

Iets anders is het jaarlijks in kaart brengen van uw voorraden wanneer u met koopwaar werkt.

BELANGRIJK

Daarmee komen we opnieuw bij ons vergiftigd geschenk.

Een enkelvoudige boekhouding is een tegemoetkoming aan (kleine) zelfstandigen, freelancers en solo-ondernemers. U houdt uw inkomsten en uitgaven bij. Niets meer en niets minder.

Dat is prima maar geldt niet als bewijskrachtig boekhouden. Ook niet als u alle boeken (inclusief het inventarisboek) netjes bijhoudt. Als het ooit tot een juridisch geschil komt tussen u en de fiscus, trekt u aan het kortste eind.

Om de eenvoudige reden dat bij een vereenvoudigde boekhouding, de fiscus de bewijslast mag omdraaien. In dat geval is het aan u om aan te tonen dat uw administratie volledig sluitend is. En dat is alleen het geval bij een dubbele boekhouding.

De keuze tussen een volledige en een enkelvoudige boekhouding, hangt dus niet alleen af van de aard en de omvang van uw onderneming. Ook van het risico dat u loopt ingeval van zelf boekhouden.