Hoe voorkomen dat u schijnzelfstandig werkt?

Een werknemer is iemand die onder leiding en gezag van een werkgever werkt. Dat wil zeggen dat een “baas” beslist welke taken waar en wanneer uitgevoerd worden.

Dat in contrast met een zelfstandige of een freelancer. Met hem of haar legt u vooraf vast wat het resultaat van het werk moet zijn. Daarbij kunnen richtlijnen gelden maar in principe is de zelfstandige professional vrij om over de uitvoering van het werk te beslissen.

Tot dusver geen probleem d.w.z. als de grens tussen beide statuten helder is. Wanneer ze vervaagt, dreigt u te werken met iemand die schijnzelfstandig is en dat kan zuur opbreken.

Welke risico loopt u en hoeveel boete hangt u boven het hoofd?

De reden om met (schijn)zelfstandigen te werken, vindt zijn oorsprong in het verschil tussen de berekening van de sociale bijdragen voor werknemers en die van zelfstandigen. Meer bepaald voor wat het gedeelte werkgeversbijdragen betreft (de zogenaamde patronale lasten).

Soms speelt ook flexibiliteit een rol – zelfstandigen kunnen gemakkelijker afwijken van arbeidsregimes dan werknemers – of het minimum uurloon zelfstandigen.

Feit is dat de overheid en met name de sociale zekerheid, flink wat inkomsten misloopt bij schijnzelfstandigheid. Omdat het om ontdoken werkgeversbijdragen gaat, is de vermeende werkgever – zijnde de opdrachtgever die in feite als baas handelt – verantwoordelijk voor de boete en achterstallige betalingen. Niet de vermeende werknemer.

Stelt de sociale inspectie vast dat de zelfstandige waarmee u werkt, eigenlijk een werknemer is? Dan volgt een herkwalificatie van de samenwerking. Dit houdt in dat de overheid ervan uitgaat, dat wat u als vergoeding aan de zelfstandige toekende, als loon aanzien wordt. Met als gevolg dat over dit loon achterstallige werkgeversbijdragen (nagenoeg 35%) betaald moeten worden.

Het totaal dient te worden verhoogd met een intrest van 7% per jaar en een forfaitaire boete van 10%. Hoeveel dat totaal bedraagt, hangt af van de inspectie. De RSZ kan tot 3 jaar teruggaan en tot 7 jaar ingeval van fraude.

Kortom, werken met een iemand die schijnzelfstandig is, houdt een serieus risico in.

Temeer daar de rekening nog kan oplopen wanneer de schijnzelfstandige een vordering tegen u instelt om vakantiegeld en eindejaarspremie te eisen. Laat staan een opzeggingsvergoeding.

Daarom is het goed u in te dekken en dat begint met het opstellen van een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst.