Freelancer worden en freelance opdrachten uitvoeren?

In tegenstelling tot sommige landen, kent België geen speciaal statuut voor wie freelance jobs wenst uit te voeren.

Wilt u freelancer worden? Dan moet u zich – zoals iedereen die wil ondernemen – laten inschrijven.

Concreet betekent dit zelfstandige worden, factureren en een boekhouding voeren.

Tenzij u kiest voor freelance werken op basis van payrolling.

Freelancer worden

Freelancer worden betekent dat u zich ten overstaan van een opdrachtgever engageert, om op vrijwillige en op zelfstandige basis, opdrachten uit te voeren.

Dit tegen een vooraf afgesproken dag- of uurtarief.

Deze manier van werken biedt voordelen voor uw opdrachtgever.

  • Door te werken met een freelancer, haalt hij bijkomende kennis en expertise in huis.
  • Op een relatief goedkope manier. Men betaalt geen sociale bijdragen op het inzetten van freelancers.
  • Freelancers zijn flexibel en streven steeds naar kwaliteit bij het uitvoeren van freelance opdrachten.
  • Freelancers werken nauwgezet, communiceren transparant en zorgen voor een persoonlijke aanpak.

Er schuilt maar één gevaar bij het werken met freelance opdrachten en dat is de kans dat u schijnzelfstandige bent.

Dat is het geval wanneer er eigenlijk geen sprake is van een opdrachtgever maar van een werkgever (lees baas). Het gaat dan om een verdoken arbeidsovereenkomst en niet om het vervullen van freelance opdrachten. Dat is altijd het geval als er sprake is van een duidelijke gezagsverhouding.

Freelance opdrachten

Eens u de keuze hebt gemaakt om als losse medewerker aan de slag te gaan, is het kwestie om op zoek te gaan naar een interessante freelance opdracht. Hoe groter uw netwerk, hoe groter de kans dat uw agenda gevuld raakt – en vol blijft.

Een mogelijk alternatief op het vlak van zzp België vormen platformen en online jobboards voor freelancers.