Correct factureren

Correct factureren begint met op tijd factureren. Niet alleen omdat het wettelijk moet. Ook omdat wie zijn of haar facturen tijdig betaald wil krijgen, ze ook tijdig moet versturen. Uitstelgedrag bij het maken van uw rekening, stimuleert uitstelgedrag bij het betalen van uw rekening.

Online factuur

U kunt kiezen voor klassieke facturatie dan wel het gebruik van een online facturatieprogramma.

Online factureren gaat snel en u kunt er zeker van zijn dat de facturatie correct verloopt. Dit wil zeggen dat ze beantwoordt aan alle wettelijke verplichtingen en dat er dagelijks een back-up gemaakt wordt.

Het is geen verplichting om een factuur online op te stellen. U mag dat ook manueel of een factuur maken met Excel.

Het programma Word raden wij ten stelligste af voor het maken van facturen. Zeker als het facturen met btw betreft omdat de kans op het maken van fouten te groot is. Het programma kan niet automatisch de btw berekenen – zoals in Excel – en daardoor moet u die manueel uittellen en inbrengen wat de kans op fouten vergroot. Net zoals de kans dat u niet professioneel overkomt want zeg nu zelf. Hoe kijkt u aan tegen iemand die zijn of haar facturen met een tekstverwerker opstelt?

Online factuur maken of opstellen met Excel?

In de praktijk zult u zich laten leiden door de hoeveelheid facturen die u moet uitschrijven en mogelijk door de wijze waarop ze geboekt worden.

Als u werkt met een boekhouder of accountant, maakt het weinig uit op welke manier u uw factuur uitschrijft. Een hard copy volstaat om ze te boeken. Dat is ook het geval wanneer u ze zelf manueel boekt. Als u gebruik maakt van boekhoudsoftware is een facturatieprogramma typisch gratis inbegrepen.

Dan nog hoeft u hiervan geen gebruik te maken om uw facturen op te stellen.Het is maar aanbevolen ingeval van veel verrichtingen, als u professioneel wenst over te komen of als u kiest voor een performant debiteurensysteem. Programma’s zorgen er immers voor dat alle vervaldagen keurig worden bijgehouden en het systeem u hieraan herinnert net zoals uw klanten die niet betaald hebben. Zij ontvangen automatisch herinneringen en u hebt met 1 muisklik steeds een overzicht van alle onbetaalde rekeningen en alle uitgeschreven rekeningen tout court. Dat is handig ter vervanging van een factuurboek – zie boekhouding eenmanszaak.

Klassieke factuur

Wie kiest voor een klassieke i.p.v. een online factuur, moet erop letten dat het document deze 10 wettelijke vermeldingen bevat.

 1. het woord “factuur
 2. datum van opmaak
 3. volgnummer in uw boekhouding
 4. uw naam, adres en ondernemingsnummer
 5. naam, adres en ondernemingsnummer tegenpartij
 6. het nummer van uw bankrekening
 7. leveringsdatum of tijdstip prestatie
 8. beschrijving van het goed of dienst
 9. de prijs die u tegenpartij aanrekent
 10. het tarief en bedrag van de btw

In voorkomend geval dient u volgende bijzondere vermelding aan te brengen

 • BTW verlegd – als de btw verschuldigd is door de medecontractant
 • Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting (btw).

Niet verplicht maar wel wenselijk, is het aanbrengen van een aantal factuurvoorwaarden.