Eenmanszaak of vennootschap?

Als freelancer of als zelfstandige ondernemer kunt u kiezen tussen een eenmanszaak of vennootschap. Dat is een keuze die u maakt bij de start van uw zaak of op gelijk welk ogenblik nadien.

Wat u kiest, is een kwestie van de voordelen af te wegen tegen de nadelen.

We helpen u graag en zetten ze netjes op een rijtje.

Eenmanszaak voordelen

Voordelen eenmanszaak zijn duidelijk

Geen formele structuur, u beslist zonder bepalingen of beperkingen

 • Het volstaat om een eenvoudige boekhouding te voeren
 • Geen minimumkapitaal en geen oprichtingskosten
 • Eenmanszaak nadelen

Nadelen eenmanszaak kunnen zich op fiscaal vlak voordoen (zie geldzaken) en vooral juridisch.

Uitbaters van eenmanszaken zijn onbeperkt aansprakelijk. Dat wil zeggen dat er geen scheiding bestaat tussen uw privaat vermogen en het bedrijfskapitaal. Mocht het tot een faillissement komen, dan wordt u op uw volledig vermogen aangesproken en komen dus ook privé bezittingen in het vizier om uw schulden te betalen.

Of dit een groot nadeel is, hangt af van het risico dat u loopt. Zo zal dit nauwelijks het geval zijn bij een freelancer bijvoorbeeld. Het risico vergroot naar mate u belangrijke investeringen plant of voorraden moet inslaan.

Vennootschap voordelen

 • U geniet rechtspersoonlijkheid en kunt als een afzonderlijke persoon optreden
 • Uw aansprakelijkheid is beperkt waardoor (bij faling) privé-zaken buiten schot blijven
 • Opvolgingsproblematiek is gemakkelijker omdat u aandelen kunt verdelen of overdragen
 • Als u wegvalt, houdt daarom de onderneming niet automatisch op te bestaan
 • Fiscaal kunnen vennootschappen interessant zijn (lees financiële voordelen)

Vennootschap nadelen

 • U hebt kapitaal nodig om een rechtspersoon op te richten. Het minimumkapitaal verschilt van rechtspersoon tot rechtspersoon.
 • Ook de oprichting zelf kost geld. Afhankelijk van de vennootschapssoort, moet u een beroep doen op een notaris.
 • U moet aan dubbel boekhouding doen en uw jaarrekening neerleggen. Verder zijn er statuten en wettelijke bepalingen die u moet naleven.

Vennootschappen

Vennootschappen zijn rechtspersonen. Zij bestaan op zich en vormen een samenwerkingsverband tussen personen (vennoten) of eventueel andere rechtspersonen.

In tegenstelling tot eenmanszaken, kunt u niet zo maar een rechtspersoon oprichten. Voor de oprichting van alle belangrijke vennootschapsvormen, is de tussenkomst van een notaris vereist en moet u een bedrijfsplan of op zijn minst een financieel plan opmaken.

Een vennootschap is aangewezen

 • bij risicovolle activiteiten
 • belangrijke investeringen
 • complexe opvolgingsproblematiek
 • samenwerking tussen personen
 • mogelijk om financiële redenen

FINANCIËLE VOORDELEN VENNOOTSCHAP

Op het vlak van fiscaliteit is er een verschil tussen vennootschappen en eenmanszaken. Dat verschil wordt groter naarmate uw winst stijgt.

Natuurlijke personen betalen meer belastingen dan rechtspersonen. Natuurlijke personen betalen ook meer sociale bijdragen. Bij rechtspersonen is dat beperkt tot de uitkering aan werkende vennoten. Nadelen vennootschap zijn dan weer dat u (veel) meer kosten draagt dan een natuurlijke persoon.

Kortom, het is niet automatisch zo dat vennootschappen financieel aantrekkelijker zijn dan een eenmanszaak. Het verschil kan wel oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Daarom is het voor starters aangewezen om een individuele berekening te (laten) maken als u wilt kiezen tussen een vennootschap of eenmanszaak.