Co-working-spaces in Vlaanderen

Co-working-spaces zijn in toenemende mate beschikbaar, vooral in stedelijke gebieden. Het gaat om fysiek gedeelde kantooromgevingen voor onafhankelijke activiteiten door zelfstandigen, freelancers, thuiswerkers en mensen die veel op de baan zitten en toch willen werken vanuit een plek met “collega’s”.

Sommige co-working-spaces profileren zich als meer dan alleen een fysieke ruimte. Ze vormen ook een community die sociale en informele bijeenkomsten faciliteert. Het gaat voor de gebruikers om meer dan louter het doorbreken van isolement en om afleiding bij het thuiswerken tegen te gaan. De voordelen van coworking places en flexdesks situeren zich ook op het vlak van gemakkelijk netwerken, het uitwisselen van skills en kennis, en het bevorderen van samenwerking.

Co-working-spaces worden bovendien in sommige gevallen als talent pool gezien.

Uit een webenquête – gehouden bij zelfstandige professionals binnen het freelance netwerk van UNIZO – weten we dat het aandeel van de coworking places en van de zogenaamde “digital nomads” in verhouding nog vrij bescheiden is in Vlaanderen.

47% geeft aan voornamelijk op locatie bij de opdrachtgever te werken en 45% in het eigen kantoor aan huis. Nederlands onderzoek toont aan dat de zelfstandige professional niet noodzakelijk op één type vast te pinnen is en een groeiende behoefte heeft aan wisselende werklocaties (Panteia/EIM, 2013).

Mogelijk kent Vlaanderen een inhaalbeweging op het vlak van (samen)werken op flexibele werkplekken.

Heb jij ervaring met coworking of ken je leuke werkplekken in Vlaanderen? Deel ze met ons!