Waarmee kunnen wij u helpen als freelancer in Vlaanderen?
Werk je freelance of wil je freelancer worden? Wij ondersteunen op verschillende manieren freelancers in Vlaanderen.

Dat doen we volkomen onafhankelijk. We hebben geen binding met een of andere organisatie. Wel jarenlange ervaring.

Die wenden wij aan als dienstenorganisatie voor freelancers en zij die dat willen worden.

Word lid als freelancer waardoor u onbeperkt gebruik kunt maken van ons aanbod tegen een forfaitair bedrag per jaar. Zonder abonnementsformule. 

Freelance opdrachten vinden

Waar het als freelancer altijd op neerkomt, is het vinden van free lance werk. Een handige en snelle manier, zijn jobboards voor freelancers. Wij werken samen met de oudste marktplaats in Vlaanderen voor freelance opdrachten


Helpdesk voor freelancers

Als (beginnende) freelancer, loopt u wel eens ergens tegenaan en zit u met een vraag. Leden kunnen bij ons onbeperkt terecht voor een antwoord. Wij behandelen quasi ieder onderwerp. Van sociale tot fiscale zaken. Stuur ons je vraag 


Samenwerkingsovereenkomst

Wie als freelancer aan de slag gaat, zorgt best voor een stevig contract. Als was het maar om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Wij stellen gratis voor onze leden een legaal contract op of bezorgen u een voorbeeld om mee te werken.
Gratis domeinnaam

Registreer altijd uw naam of de naam van uw activiteit. Zelfs al hebt u geen website dan nog is het verstandig een domeinnaam vast te leggen. Leden zonder website kunnen hem linken aan een digitaal visitekaartje of als mailadres gebruiken.
Scroll
to Top